Música Instrumento Artista Compositor Gênero
Nikita Piano Elton John Elton John e Bernie Taupin R&B
Nikita Saxofone Alto (Eb) Elton John Elton John e Bernie Taupin Pop
Nikita Saxofone Tenor Soprano (Bb) Elton John Elton John e Bernie Taupin Pop
Nikita Clarinete (Bb) Elton John Elton John e Bernie Taupin Pop